سوالات متداول

آیا می توان اسید کشاورزی پیکاسید را با سموم مخلوط کرد؟

بله چون اکثر سموم برای این که بتوانند تاثیر مناسبی داشته باشند، باید در پی اچ های پایین عمل کنند. استفاده از پیکاسید موجب پایین آمدن پی اچ آب محلول پاشی و افزایش تاثیر سموم و کودها    می شود. استفاده از این کود به نسبت نیم در هزار موجب خنثی شدن بی کربنات آب آبیاری و محلول پاشی و افزایش کارآیی کودها و سموم می گردد.

 

بهترین زمان مصرف لئوناردیت چه زمانی است؟

لئوناردیت حاوی مواد هیومیک اسید است که موجب بهبود ساختار فیزیکی خاک شده و همچنین میزان جذب مواد غذایی توسط گیاه را افزایش می دهد. به دلیل این که مواد هیومیکی داخل لئوناردیت به تدریج آزاد می شود و برای آزاد شدن آن به زمان نیاز است. بهتر است که لئوناردیت در فصل پاییز با خاک مخلوط شود تا در طول فصل زمستان در اثر بارندگی ها و سایر واکنش های دیگر در خاک به تدریج تجزیه شود تا در زمان رشد مجدد گیاه شرایط مناسب رای رشد ریشه و جذب مواد غذایی فراهم گردد.

 

علت ضعیف بودن گرده افشانی در درختان میوه چیست؟

گرده افشانی در درختان میوه یکی از حساس ترین مراحل رشدی گیاه و در واقع تضمین کننده میزان محصول تولید شده است. عوامل مختلف محیطی، تغذیه ای و فیزیولوژیکی در میزان کارآیی گرده افشانی نقش دارند. از مهمترین آن ها وجود مقادیر کافی عناصر غذایی از جمله روی و بور است که موجب افزایش تولید دانه گرده، افزایش عمر دانه گرده و بالا رفتن احتمال تلقیح می گردد. همچنین وجود هورمون اکسین نیز که از هورمون های کلیدی در گرده افشانی است برای افزایش تعداد گل و تولید دانه های گرده قوی ضروری است. استفاده از ترکیب تقویت کننده گلدهی فلاورفورس (Flower Force) قبل و همچنین در زمان گلدهی موجب افزایش میزان گلدهی، بالا رفتن راندمان گرده افشانی و به دنبال آن افزایش میزان محصول می شود.

 

علت قفل شدن رشد بوته خیار (سرکوری) چیست؟

سرکوری یکی از عوارض شایع در گلخانه های خیار است. یکی از عوامل اصلی آن کمبود کلسیم است. به طور کلی کلسیم در خاک و گیاه به کندی حرکت می کند و به خصوص اگر گیاه تحت تنش خشکی و کم آبی قرار بگیرد این مشکل بیشتر اتفاق می افتد. در فصل زمستان چون خاک سرد است و فعالیت ریشه کاهش پیدا می کند، اغلب بوته ها دچار کمبود کلسیم می شوند و رشد جوانه انتهایی آن ها متوقف می شود. محلول پاشی ترکیبات حاوی درصد مناسبی از کلسیم قابل جذب در این مواقع به رشد مجدد بوته ها کمک می کند.محلولپاشی ترکیب اکسی کال (Auxical) از آنجا که حاوی  کلسیم قابل جذب به همراه تنظیم کننده های طبیعی رشد گیاه است، می تواند موجب رشد مجدد نوک بوته ها شده و گیاه را به رشد مجدد تحریک نماید.

 

اهمیت کنترل رشد رویشی در زمان رشد زایشی درختان میوه چیست?

به طور کلی درختان در طول مراحل رشد خودشان دارای دو فاز رویش و زایشی هستند. در فاز رویشی گیاه تولید شاخ و برگ جدید می کند تا بتواند انرژی لازم برای رشد را جهت مراحل بعدی تامین بکند. زمانی که تمامی شرایط مساعد برای گیاه فراهم می شود، گیاه وارد فاز زایشی می شود، که شامل تولید گل، گرده افشانی و در نهایت تولید میوه است. در صورتی که گیاه وارد فاز زایشی شود تمامی انرژی خود را برای تولید محصول مصرف می کند، حال هر عاملی که این نظم را بر هم بزند، موجب می شود که گیاه مقداری از انرژی که برای تولید محصول لازم است را در محل دیگر مصرف کند. و در واقع به جای تولید گل و محصول شروع به تولید شاخ و برگ اضافی می کند که موجب هدر رفتن انرژی گیاه می شود. یکی از مهمترین نکات در این زمان کنترل مصرف ازت به ویژه فرم نیتراتی است. ازت نیتراته موجب تحریک رشد رویشی گیاه می شود و در واقع در مراحل رشد زایشی گیاه اختلال ایجاد می کند. وجود مقادیر کافی عنصر بور نیز در جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد موثر است.

 

گل انگیزی در درخت پسته چگونه است؟

پسته گیاهی دو پایه است و گلهای نر و ماده آن بطور مجزا بر روی درختان ظاهر می شود . گل آذین آن خو شه مرکب و بصورت جانبی بر روی شاخه های یکساله ظاهر می شود . اختصاصی شدن وانگیزش گل ، در سال قبل از گلدهی و بر روی شاخه های ظهور یافته فصل جاری انجام می شود. جوانه های گل بزرگتر از جوانه های رویشی و نوک آنها دارای تحدّ ب بیشتری است که این اختلاف در فصل زمستان قابل تشخیص می باشد . گل ماده همانند گل نر خوشه ای می باشد ، با این تفاوت که شکل قرار گرفتن گلها بر روی خوشه بصورت منفرد و با فاصله از یکدیگر است . گلهای ماده ابتدا به رنگ سبز هستند که این رنگ را تا دو روز حفظ می کنند . اگر در این فاصله دانه های گرده به آنها نرسد و عمل لقاح انجام نگیرد ، رنگ کلاله سرشاخه ای آن به قرمز مایل به قهوه ای تغییر می کند . سپس کلاله خشک شده و می ریزد .در صورت تلقیح ، خوشه های گل ماده شروع به رشد کرده و دانه های آن به تدریج بزرگ می شوند . پوست نرم خارجی دانه ها در حین رشد ، رنگهای سبز و صورتی آمیخته به زرد و بنفش کم رنگ به خود می گیرد .

 

آیا درختان میوه پس از برداشت به تغذیه نیاز دارند؟؟

یکی از اقدامات مهم در مدیریت باغ ها که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، محلول پاشی درختان میوه بلافاصله پس از برداشت و قبل از ریزش برگ ها در پاییز می باشد. این مرحله از تغذیه درختان، به فروت ست اولیه معروف است و نقش بسیار مهمی در افزایش عملکرد سال آینده خواهد داشت. دقت شود که محلول پاشی عناصر غذایی در این مرحله، باید قبل از ریزش برگ ها انجام گیرد تا این عناصر به راحتی توسط گیاه جذب شوند.

 

راهکارهای مقابله با سرمازدگی چیست؟

-کشت ارقام مقاوم و مناسب با شرایط اقلیمی. -احداث باغ در ارتفاع 150-200 متری از سطح دریا تا هوا بتواند به خوبی در آن جریان پیدا کند و هوای سرد در آن جمع نشود. تقویت درختان قبل از رسیدن فصل سرما و یخبندان : مهمترین توصیه با باغداران عزیز در زمینه تاثیر تغذیه روی سرمازدگی این است که مصرف کود ازته مدیریت صحیح را اعمال کنند. چرا که ازت باعث پر آب شدن سلول ها، نازک و لطیف شدن دیواره سلولی شده و مقاومت درخت را به سرما زدگی کاهش می دهد. لذا ازت را پس از بر طرف شدن خطر یخبندان مصرف نمایید. برای افزایش غلظت شیره سلولی و کاهش نقطه انجماد محتویات درون سلولی، مخلوطی از کودهای پتاسیم و فسفر با مقدار جزئی ازت (برای جذب بیشتر سایر عناصر ) در پاییز پس از برداشت میوه روی درخت محلولپاشی گردد. -ممانعت از هرس شدید درخت چرا که موجب کاهش حفاطت طبیعی شاخه ها می شود. -ایجاد باد شکن به صورت عمود بر جهت باد .

 

 

آیا می توان اسید کشاورزی پیکاسید را با سموم مخلوط کرد؟

بله چون اکثر سموم برای این که بتوانند تاثیر مناسبی داشته باشند، باید در پی اچ های پایین عمل کنند. استفاده از پیکاسید موجب پایین آمدن پی اچ آب محلول پاشی و افزایش تاثیر سموم و کودها    می شود. استفاده از این کود به نسبت نیم در هزار موجب خنثی شدن بی کربنات آب آبیاری و محلول پاشی و افزایش کارآیی کودها و سموم می گردد.

 

آیا می توان اسید کشاورزی پیکاسید را با سموم مخلوط کرد؟

بله چون اکثر سموم برای این که بتوانند تاثیر مناسبی داشته باشند، باید در پی اچ های پایین عمل کنند. استفاده از پیکاسید موجب پایین آمدن پی اچ آب محلول پاشی و افزایش تاثیر سموم و کودها    می شود. استفاده از این کود به نسبت نیم در هزار موجب خنثی شدن بی کربنات آب آبیاری و محلول پاشی و افزایش کارآیی کودها و سموم می گردد.

 

آیا می توان اسید کشاورزی پیکاسید را با سموم مخلوط کرد؟

بله چون اکثر سموم برای این که بتوانند تاثیر مناسبی داشته باشند، باید در پی اچ های پایین عمل کنند. استفاده از پیکاسید موجب پایین آمدن پی اچ آب محلول پاشی و افزایش تاثیر سموم و کودها    می شود. استفاده از این کود به نسبت نیم در هزار موجب خنثی شدن بی کربنات آب آبیاری و محلول پاشی و افزایش کارآیی کودها و سموم می گردد.

 

بهترین زمان مصرف لئوناردیت چه زمانی است؟